Python Değişkenler

Python programlama dilinde tüm programlama dilinde olduğu gibi değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenleri tanımlamak diğer programlama dillerindeki kadar zor değildir. Python esnek bir programlama dilidir ve kolay kodlanabilen bir programlama dilidir.

İlk olarak Değişken nedir? sorusunun cevabını verelim. Değişken: bilgileri depolamak istenildiği zaman verilen isimle çağırılmak üzere kullanılan alanlara değişken denir.

Python programlama dilinde değişkenlere değer atamak için = (eşittir) ifadesi kullanılmaktadır. Python programlama dilinde değişken tanımlamak için herhangi bir ifade kullanmaya gerek yoktur. Sadece değişken ismi verilmekte ve bu değişken ismine değer = ifadesi ile ataması yapılmaktadır. Python programlama dilinde değişkenleri tanımladıktan sonra ; (noktalı virgül) koymaya gerek yoktur. Diğer programlama dillerindeki gibi ; (noktalı virgül) eksikliğinden programımızın çalışmama durumu olmayacaktır.

Python Değişken İsimlendirme Kuralları

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi python programlama dilinde de değişken isimlendirme kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar :

  • Python programlama dilinde değişken tanımlarkenn (ı, Ş,İ, Ğ, ğ, ş, ü, Ü, ö, Ö, ç, Ç ) Türkçe karakterleri kullanmamamız gerekmektedir.
  • Değişkenler isimlendirilirken harfler veya _ (alt tire) ile başlamalıdır. Değişkenler rakam ile başlayamaz. Örneğin: _sayi veya sayi şeklinde tanımlanabilir.
  • Değişken isimlendirilirken her programlama diline ait anahtar kelimeler bulunmaktadır. Bu anahtar kelimeler değişken isimlendirirken kullanılmamaktadır. Anahtar kelimeleri listelemek için hangi komutun gerektiğine sayfanın en altındaki bilgi kısmından bakabilirsiniz.
  • Değişkenler tanımlanırken büyük küçük harfe dikkat edilmelidir. Örneğin: sayi ile Sayi değişkenleri birbirinden farklıdır. 
  • Değişken isimlendirirken değişkenler birbirinden farklı ve benzersiz olmaları gerekmektedir.

Python Değişken Tanımlama

degisken_ismi=girilecek_deger

#Örneğin:

#İnteger tamsayı değişken tanımlama
sayi=37 

#float ondalıklı sayı değişken tanımlama
ondalikli_sayi=37.7


#String metinsel değişken tanımlama
metin="Merhaba AZKOD"

 

Bilgi: Değişken isimlendirirken kullanılmaması gereken anahtar kelimeleri görmek için aşağıdaki kodları yazarak çalıştırmanız gerekmektedir.

Python Anahtar Kelime Listeleme Kodu: 

import keyword
#ilk olarak anahtar kelime kütüphanesini içeri aktarmamız gerekmekte.

keyword.kwlist
#kwlist komutu ile hangi anahtar kelimelerin olduğu listelenmektedir.

 

Önceki Ders: Python Yorum Sonraki Ders: Python Ekrana Yazdırma