Php Veri Türleri

Php dilinde değişkenler farklı türlerdeki verileri depolama işlemi yapmaktadır. Php dilinde değişken tanımlamak için değişken isminin başına sadece $ işareti getirmeniz yeterli olacaktır. Php dilinde değişken türleri, javascript veri türleri'nde olduğu gibi girilen verilere göre otomatik olarak belirlenmektedir.

Bilgi: Değişkene sayısal bir değer atandıysa otomatik olarak integer veya float türü olur.

Bilgi: Değişkene değer " (çift tırnak) veya ' (tek tırnak) içinde atandıysa bu değişken metin türünde atanmış olur.

Php dilinin desteklediği veri türleri:

 • String (Metin)
 • Integer (Tam sayı) 
 • Float (Ondalıklı sayı)
 • Double (Ondalıklı sayı)
 • Boolean (Doğruluk true-false)
 • Array (Diziler)
 • Object (Nesne)
 • NULL (Boş)

 

Php Metin (String) Veri Türü

Php dilinde string veri türü oluşturmak için değişkene atanacak değer " (çift tırnak) veya ' (tek tırnak) içinde yazılması gerekmektedir.

Php String Örneği :

<?php

$isim="Azkod php dersleri";

echo $isim;

?>

 

Php Tam Sayı (İnteger) Veri Türü

Php integer veri türü oluşturmak için değişkene sayısal bir değer girmek gerekmektedir. Sayısal değer örneğin : 100 , 37 vb. gibi sayılardır.

Php İnteger Örneği:

<?php

$sayi=37;

echo $sayi;

?>

 

Php Ondalıklı Sayı (Float-Double) Veri Türü

Php dilinde değişkene ondalıklı sayı girildiğinde veri türü float veya double olur. Ondalıklı sayılar . (nokta) ile yazılır. Örneğin: 37.7  veya 10.3 gibi.

Php Ondalıklı Sayı Örneği:

<?php

$ondaliklisayi= 10.2;

echo $ondaliklisayi;

?>

 

Php Boolean (True-False) Veri Türü

Php dilinde boolean bir veri türü oluşturmak için değişkene true ya da false değerleri girilmesi gerekmektedir. 

Php Boolean Örneği:

<?php

$kontrol=true;

echo $kontrol;

?>

 

Php Dizi (Array) Veri Türü

Php dilinde aynı türdeki birden fazla veriyi tek bir alanda saklamamıza yarayan değişken türlerine dizi denir. Diziler ile sayısal ve metinsel değerler saklanabilmektedir. Bu konuya Php diziler dersinden detaylı bir şekilde bakabilirsiniz.

Php Dizi Örneği :

<?php

$rakamlar=array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);

echo $rakamlar[0];

?>

 

Php Nesne (Object) Veri Türü

Php dilinde nesneler, verilerin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri tutan veri türü'dür. Php dilinde nesne oluşturmak için ilk olarak sınıf (class) oluşturulmalıdır. 

Php Nesne Örneği:

<?php

class renkler{

  function renkler() {

    $this->favorirenk= "Siyah";

  }
}

//nesne oluşturuyoruz
$rengim= new renkler();

// nesne özelliğini ekrana yazdırıyoruz
echo $rengim->favorirenk;

?>

 

Php Null Veri Türü

Php dilinde Null veri türü boş olarak kullanılan bir veri türü'dür. Herhangi bir değişkeni boşaltmak istediğimizde içine Null değeri atanır. 

Bilgi: Bir değişkene değer atamadan oluşturulduğunda otomatik olarak Null değeri atanmaktadır.

Php Null Veri Türü Örneği:

<?php 

$veri;

echo $veri;

//veya

$a =null;

echo $a;

?>

 

Php Değişkene Atanan Verinin Türü Nasıl Öğrenilir ?

Php dilinde değişkene atanan verinin türü var_dump fonksiyonu kullanarak öğrenilir. 

Php Veri Türü Öğrenme Örneği 1:

Aşağıdaki php kodları'ndaki örnekte değişkenin veri türünün int olduğunu ekrana yazacaktır.

<?php 

$sayi=25;

var_dump($sayi);

?>

 

Php Veri Türü Öğrenme Örneği 2:

Aşağıdaki php kodları'ndaki örnekte değişkenin veri türünün string olduğunu ekrana yazacaktır.

<?php 

$metin="Merhaba Türkiye";

var_dump($metin);

?>

 

 

Önceki Ders: Php Ekrana Yazdırma Sonraki Ders: Php Operatörler