Php Operatörler

Php dilinde değişkenler ile matematiksel işlemler, karşılaştırma işlemleri ve değişkenlere değer atama işlemleri için bazı semboller kullanılmaktadır bu sembollere operatör denmektedir. Operatörler değişkenlere değer atama işlemlerinde, iki sayının toplanmasında, matematiksel işlemlerin yapılmasında, karşılaştırma işlemlerinin yapılmasında veya doğruluk kontrol etme işlemlerinde kullanılabilmektedir. 

Php dilinde:

  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Mantıksal Operatörler

olmak üzere 4 farklı operatör türü vardır.

Aritmetik Operatörler

Toplama

+

Çıkarma

-

Çarpma

*

Bölme

/

Mod Alma

%

Arttırma

++

Azaltma

--

Toplama operatörü (+)

Toplama operatörü, Sayısal  ve mantıksal ifadeleri matematiksel olarak toplama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. Yani kısaca toplama işlemi yapmak için kullanılır.

Php Toplama Operatörü Kullanımı

<?php

$sayi1=5;
$sayi2=10;

$toplam=$sayi1+$sayi2;

echo $toplam;

?>

 

Çıkarma operatörü (-)

Çıkarma operatörü, çıkarma işlemi yapmak için kullanılır. Sadece matematiksel işlemlerde kullanılır.

Php Çıkarma Operatörü Kullanımı

<?php

$sayi1=25;
$sayi2=9;

$cikarma=$sayi1-$sayi2;

echo $cikarma;

?>

 

Çarpma operatörü(*)

Çarpma operatörü, çarpma işlemi yapmak için kullanılmaktadır.

Php Çarpma Operatörü Kullanımı

<?php

$sayi1=3;
$sayi2=5;

$carpma=$sayi1*$sayi2;

echo $carpma;

?>

 

Bölme operatörü (/)

Bölme operatörü, bölme işlemi yapmak için kullanılmaktadır.

Php Bölme Operatörü Kullanımı

<?php

$bolunen=25;
$bolen=5;

$bolum=$bolunen/$bolen;

echo $bolum;

?>

 

Mod operatörü (%)

Mod alma operatörü, bölme işleminde kalanı bulmak için kullanılmaktadır. Bu işlem ile çift sayılar, tek sayılar, üçün katları vs bulunabilmektedir.

Php Mod Alma Operatörü Kullanımı

<?php

$bolunen=37;
$bolen=10;

$kalan=$bolunen%$bolen;

echo $kalan;

?>

 

Arttırma operatörü (++)

Arttırma operatörü, kısaca sayının değerini 1 arttırmak için kullanılmaktadır. Sayının sonuna ya da başına eklenmesi durumunda sayının değeri 1 artar.

Php Arttırma Operatörü Kullanımı

<?php

$sayi=25;

$sayi++;

echo $sayi;

?>

 

Azaltma operatörü (--)

Azaltma operatörü, kısaca sayının değerini 1 azaltmak için kullanılır. Sayının sonuna ya da başına eklenmesi durumunda sayının değeri 1 azalır.

Php Azaltma Operatörü Kullanımı

<?php

$sayi=37;

$sayi--;

echo $sayi;

?>

 

Atama Operatörleri

Eşittir

=

Artı Eşit

+=

Eksi Eşit

-=

Çarpı Eşit

*=

Bölü Eşit

/=

 

= operatörü

Eşittir operatörü atama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. = operatörü, sağ taraftaki değeri değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır. Yani herhangi bir değişkene değer girdirme işlemi için kullanılır.

Php Eşittir Operatörü Kullanımı

<?php

$ders="Php";

echo $ders;

?>

 

+= Operatörü

+= operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değerini toplayıp tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır.

Kısacası:

x+=y   ==> x=x+y şeklindedir.

Php Artı Eşittir Operatörü Kullanımı

<?php

$x=5;
$y=7;

$x+=$y;

echo $x;

?>

 

-= Operatörü

-= operatörünün sağındaki değer ile eşitliğin solundaki değişken değerinden eksilterek tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır.

Kısacası:

x-=y   ==> x=x-y şeklindedir.

Php Eksi Eşittir Operatörü Kullanımı

<?php

$x=25;
$y=7;

$x-=$y;

echo $x;

?>

 

*= Operatörü

*= operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değeri çarpılıp tekrar operatörün solundaki atama işlemi yapmak için kullanılır.

Kısacası:

x*=y   ==> x=x*y şeklindedir.

Php Çarpı Eşittir Operatörü Kullanımı

<?php

$x=3;
$y=10;

$x*=$y;

echo $x;

?>

 

/= Operatörü

/= operatörünün solundaki değişken değerini eşitliğin sağındaki değere bölerek tekrar operatörünü solundaki değişkene atama işlemi yapar.

Kısacası:

x/=y   ==> x=x/y şeklindedir.

Php Bölü Eşittir Operatörü Kullanımı

<?php

$x=15;
$y=3;

$x/=$y;

echo $x;

?>

 

 

Karşılaştırma Operatörleri

Küçük

Büyük

Küçük Eşit

<=

Büyük Eşit

>=

Eşit Eşit – Eşit mi?

==

Eşit Değil

!=

En az iki değeri karşılaştırıp sonuç olarak boolean yani true ya da false olarak bir değer üretmek için kullanılır. Akış denetimi yaparken yani if-else veya switch-case komutları ile sıklıkla kullanılımaktadır.

Php Küçüktür Operatörü Kullanımı

<?php

$x=10;
$y=5;

var_dump(x<y);

?>

 

Php Büyüktür Operatörü Kullanımı

<?php

$x=37;
$y=10;

var_dump(x>y);

?>

 

Php Küçük Eşit Operatörü Kullanımı

<?php

$x=10;
$y=10;

var_dump(x<=y);

?>

 

Php Büyük Eşit Operatörü Kullanımı

<?php

$x=20;
$y=25;

var_dump(x>=y);

?>

 

Php Eşit Eşit Operatörü Kullanımı

<?php

$x=10;
$y=5;

var_dump(x==y);

?>

 

Php Eşit Değil Operatörü Kullanımı

<?php

$x=10;
$y=5;

var_dump(x!=y);

?>

 

Mantıksal Operatörler

Ve

&&

Veya

||

Değil

!

 

VE ( && ) operatörü

Birden fazla koşulu kontrol edeceksek ve tüm koşulların doğru olduğu anda işlem yapmasını istiyorsak ve bağlacını kullanırız.

Tüm koşullar doğru olduğunda true değeri döndürür.

Php Ve Operatörü Kullanımı

<?php

$x=10;
$y=100;

var_dump(x>5 && y>99);

?>

 

VEYA ( || ) operatörü

Birden fazla koşulu kontrol edeceksek ve bu koşullardan herhangi biri doğru olduğu anda işlem yapmasını istiyorsak veya bağlacını kullanırız.

Koşullardan herhangi biri doğru olduğunda true değeri döndürür.

Php Veya Operatörü Kullanımı

<?php

$a=10;
$b=1;

var_dump(a>15 || b<20);

?>

 

Değil (!) Operatörü

Boolean (True- False) ifadenin tam tersini göstermek istediğimizde değil operatörünü kullanırız.

Php Değil Operatörü Kullanımı

<?php

$x=10;

var_dump(!(x>20));

?>

 

Önceki Ders: Php Veri Türleri Sonraki Ders: Php Sabitler