Php ile Veri Listeleme

Php ile verilerin belirli bir şarta göre veya belirli bir sırada görüntülenmesi, php ile veri listeleme işlemi ile yapılmaktadır. Php ile veri listelemek için select anahtar kelimesi kullanılmaktadır.

Php ile Veri Listeleme Kullanımı

kullanici isimli tablodaki verileri çekmek için kullanılmaktadır.

<?php
//veritabanı bağlantısını yapmamız gerekmekte
include("baglanti.php");

$sec= "select * from kullanici";

$sonuc= $baglan->query($sec);

if ($sonuc->num_rows > 0) 
{
 // verileri listeleyebiliriz
 while($cek = $sonuc->fetch_assoc()) 
  {
  $id=$cek["id"];
  $ad=$cek["ad"];

  echo $id."-".$ad."<br>";

  }
} 
else 
{
 echo "Sonuç Bulunamadı.";
}

?>

 

Php ile Belirli Bir Şarta Göre Veri Listeleme

<?php

include("baglanti.php");

$sec= "select * from kullanici where ad='Azkod'";

$sonuc= $baglan->query($sec);

if ($sonuc->num_rows > 0) 
{
 // verileri listeleyebiliriz
 while($cek = $sonuc->fetch_assoc()) 
  {
  $id=$cek["id"];
  $ad=$cek["ad"];

  echo $id."-".$ad."<br>";

  }
} 
else 
{
 echo "Sonuç Bulunamadı.";
}

?>

 

Php ile Artan Şekilde Listeleme

asc ifadesi kullanılır ve varsayılan değerdir.

<?php

include("baglanti.php");

$sec= "select * from kullanici order by id asc";

$sonuc= $baglan->query($sec);

if ($sonuc->num_rows > 0) 
{
 // verileri listeleyebiliriz
 while($cek = $sonuc->fetch_assoc()) 
  {
  $id=$cek["id"];
  $ad=$cek["ad"];

  echo $id."-".$ad."<br>";

  }
} 
else 
{
 echo "Sonuç Bulunamadı.";
}

?>

 

Php ile Azalan Şekilde Listeleme

order by ifadesi ile desc ifadesi birlikte kullanımı şeklinde olur. 

<?php

include("baglanti.php");

$sec= "select * from kullanici order by id desc";

$sonuc= $baglan->query($sec);

if ($sonuc->num_rows > 0) 
{
 // verileri listeleyebiliriz
 while($cek = $sonuc->fetch_assoc()) 
  {
  $id=$cek["id"];
  $ad=$cek["ad"];

  echo $id."-".$ad."<br>";

  }
} 
else 
{
 echo "Sonuç Bulunamadı.";
}

?>

 

Önceki Ders: Php ile Veritabanına Veri Ekleme Sonraki Ders: Php ile Veri Güncelleme