Php Fonksiyonlar

Php dilinin kendisine ait fonksiyonların yanında, kendi fonksiyonlarınızıda yazmak isteyebilirsiniz. Fonksiyonlar bir programda defalarca kullanılabilecek yapıdadır fakat sayfa yüklendiğinde fonksiyon kendiliğinden çalışmaz fonksiyonun çalıştırılması için o fonksiyonun çağrılması gerekmektedir.

Fonksiyonlar işlerin daha hızlı yapılmasını sağlar. Programlama dilinde fonksiyonların bilinmesi aynı kodun defalarca yazılmasını önler.

Php dilinde fonksiyon yazmak için function anahtar kelimesi kullanılmaktadır. Fonksiyonlar ya harf ile ya da _ (alt tire) ile başlamalıdır.

Bilgi: Fonksiyon isimleri büyük-küçük harfe duyarlı DEĞİLDİR.

Php ile Fonksiyon Oluşturma

<?php

function fonksiyon_ismi()
{

//çalıştırılacak kodlar

}

?>

 

Php ile Fonksiyon Çağırma

Php dilinde fonksiyon çağırma işlemi yapılmadan yazılan kodların hiçbiri çalışmayacaktır. Bu yüzden fonksiyon yazma kadar çağırma işlemide önemlidir. Fonksiyon çağırma işlemi için fonksiyon ismi'nin yanına (); konulması gerekmektedir. Birde (); içerisinde değer gönderme işlemi de yapılabilmektedir.

Kullanım Şekli 1:

Değer göndermeden fonksiyon çağırma işlemi için bu yöntem kullanılmaktadır.

<?php

fonksiyon_ismi();

?>

 

Kullanım Şekli 2:

Değer gönderildiğinde fonksiyon çağırma yöntemi için fonksiyon ismi içerisinde bir veya birkaç değer gönderme işlemi için bu yöntem kullanılmaktadır.

<?php

fonksiyon_ismi($deger);

?>

 

Php ile Fonksiyon Kullanımı 

<?php

function selam()
{

echo "Merhaba TÜRKİYE";

}

selam();

?>

 

Php ile Değer Döndüren Fonksiyon

Php dilinde fonksiyonlarda değer döndürme işlemi çoğu programlama dillerinde olduğu gibi return anahtar kelimesi ile yapılmaktadır.

Php ile Değer Döndüren Fonksiyon Kullanımı

<?php

function karecevre($kenar)
{

$cevre=$kenar*4;
return $cevre;

}

echo karecevre(10);

?>

 

Php ile Fonksiyon Örnekleri:

Örnek 1:

<?php

function _uyari($isim)
{

echo "Hoşgeldin ".$isim;

}

_uyari("Azkod");

?>

 

Örnek 2:

<?php

function karesi($sayi)
{

echo $sayi*$sayi;

}

karesi(5);

?>

 

Örnek 3:

<?php

function dikdortgenalan($kk,$uk)
{

$alan=$kk*$uk;
return $alan;

}

echo "Kısa kenarı 5, uzun kenarı 10 olan dikdörtgenin alanı: ".dikdortgenalan(5,10);

?>

 

Önceki Ders: Php Diziler Sonraki Ders: Php Get-Post Metodları