JavaScript Diziler

JavaScript dilinde diziler aynı tür verileri tek bir değişken altında saklamamızı sağlayan komutlara dizi denir. Diziler içlerinde aynı türden olan birden fazla değeri tutabilme özelliğine sahiptir.

Bilgi: Dizilere değer atama işlemi 0’dan başlamaktadır.

Dizi Tanımlama :

var dizi_ismi=new Array();

Diziye değer atama :

Dizilere değer atama işlemi iki yolla yapılmaktadır.

1- Önceden diziyi tanımlayıp daha sonra içine değer atama

dizi_ismi[0]="a";

dizi_ismi[1]="b";

.

.

dizi_ismi[n]="xx";

 

2- Diziyi oluşturduğumuz anda değer atama

var dizi_ismi=new array("a","b","c");

Bilgi: Dizilere metinsel değer atanırken " çift tırnak işareti kullanılırken, sayısal değer atarken kullanılmaz.

Örnek:

<script>

var isimler=new Array();

isimler[0]="Html";
isimler[1]="Css";
isimler[2]="JavaScript";


for(var i=0;i<3;i++)
document.write(isimler[i]+"<br>");

</script>

Örnek 2:

<script>

var rakamlar=new Array();

rakamlar[0]=0;
rakamlar[1]=1;
rakamlar[2]=2;
rakamlar[3]=3;
rakamlar[4]=4;
rakamlar[5]=5;
rakamlar[6]=6;
rakamlar[7]=7;
rakamlar[8]=8;
rakamlar[9]=9;

for(var i=0;i<10;i++)
document.write(rakamlar[i]+"<br>");

</script>

 

JavaScript Dizi İşlemleri

JavaScript dilinde dizi işlemleri yapmak için belirli özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar işlemleri kısa yoldan yapmak için kullanılır. Bunlar:

 • Push
 • Pop
 • Unshift
 • Shift
 • Delete
 • Splice
 • indexOf
 • Reverse
 • Sort

 

Push( )

Dizinin sonuna yeni eleman eklemek için kullanılır.

Kullanımı :

var dizi=new Array("a","b","c");

dizi.push("d");

dizi.push("e");

Örnek:

<script>

var rakamlar=new Array(0,1,2,3,4,5,6);

rakamlar.push(7); // 7 rakamını ekledik
rakamlar.push(8); // 8 rakamını ekledik
rakamlar.push(9); // 9 rakamını ekledik

for(var i=0;i<10;i++)
document.write(rakamlar[i]);

//ekrana 0123456789 yazar
</script>

 

Pop( )

Dizinin sonundaki elemanı kaldırmak için kullanılır.

Kullanımı:

var dizi=new Array("Html", "JS","Css","Silinecek");

dizi.pop();

Örnek:

<script>

var rakamlar=new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

rakamlar.pop(); // Dizinin sonundaki 10 elemanını kaldırmak için kullanılır

for(var i=0;i<10;i++)
document.write(rakamlar[i]);

//ekrana 0123456789 yazar

</script>

Unshift( )

Dizinin başına eleman ekleme işlemi yapar.

Kullanımı:

var dizi=new Array(1,2,3,4,5);

dizi.unshift(0);

Örnek:

<script>

var dersler=new Array("Css","JavaScript");

dersler.unshift("Html"); // Dizinin başına Html elemanını ekler

for(var i=0;i<3;i++)
 document.write(dersler[i]+"<br>");

</script>

Shift()

Dizinin başındaki elemanı kaldırmak için kullanılır.

Kullanımı:

var dizi=new Array(0,1,2,3,4,5);

dizi.shift();

Örnek:

<script>

var sayi=new Array(0,1,2,3,4,5);

sayi.shift();

for(var i=0;i<5;i++)
document.write(sayi[i]+"<br>");


</script>

Delete

Dizide bulunan istediğimiz sıradaki elemanı silmek için kullanılır.

Delete komutu ile dizi elemanı silinir fakat yeri dizi içerisinde boş olarak kalır.

Kullanımı:

var dizi=new Array("Klavye","Mouse","Monitör","Kasa");

delete dizi[2];

Örnek:

<script>

var dersler=new Array("Html","Php","Css","JavaScript");

delete dersler[1];

for(var i=0;i<4;i++)
 document.write(dersler[i]+"<br>");

</script>

Splice( )

Dizi içerisine eleman eklemek veya silmek için kullanılır.

Splice komutu ile eleman silmek için :

var dizi=new Array(1,2,3,4,5);

dizi.splice(0,2);

//0. Elemandan başlayarak 2 eleman siler 3,4,5 kalırvar dizi=new Array(1,2,3,4,5);

dizi.splice(1,3);

//1. Elemandan başlayarak 3 eleman siler 1,5 kalır

 

Splice komutu ile eleman eklemek için :

Eklemek ve silmek arasındaki fark ikinci rakamın 0 olarak belirlenmesidir.

Kullanımı:

var dizi=new Array(1,2,3,4,5);

dizi.splice(2,0,5,7);

//2. Elemandan önce 5 ve 7 ekleme işlemi yapar

 

indexOf

Dizi içerinde geçen kelimeyi aramamızı sağlar. Uzun dizilerde kelimenin, dizinin kaçıncı elemanı olduğunu bulmak için kullanılır.

Kullanımı:

var harfler=new Array("a","b","c","...","z");

alert(harfler.indexOf("z"));

 

Reverse ( )

Dizi elemanlarını ters çevirmemizi sağlar. Örneğin: a,b,c,d,e  ise e,d,c,b,a şeklinde yapmak için kullanılır.

Kullanımı:

var rakamlar=new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);

document.write(rakamlar.reverse());

 

Sort( )

Dizi elemanlarını sıralamak için kullanılır. Komut kullanıldığında a-z, 0-9 aralıklarında sıralama işlemini yapar.

Kullanımı:

var malzemeler=new Array("Sıra","Masa","Klavye","Fare","Kasa","Anakart","Ram","İşlemci");

malzemeler.sort();

 

Önceki Ders: JavaScript Döngüler Sonraki Ders: Javascript Fonksiyonlar