JavaScript Çıktı

JavaScript dili verileri,metinleri, yazıları,ifadeleri farklı şekillerde kullanıcıya gösterebilmektedir.

JavaScript Çıktı yani Görüntüleme Şekilleri :

  • Bir HTML ögelerine yazmak ve öge içindeki veriyi okumak için : innerHTML komutu kullanılır.
  • Ekrana yazmak için :  document.write() komutu kullanılır.
  • Kullanıcıya uyarı kutusunda bilgi vermek için: alert() komutu kullanılır.
  • Tarayıcı konsoluna veriyi yazmak için: console.log() komutu kullanılır.

İnnerHTML

Herhangi bir HTML öğesine erişmek için JavaScript document.getElementById(id).innerHTML komutu kullanılmaktadır.  innerHTML komutu iki şekilde kullanılmaktadır.

  1. Html ögesi içindeki veri okuma
  2. Html ögesi içine veri yazma işlemleri yapar.

Html içindeki veriyi okumak için İnnerHTML komutu kullanımı :

<p id="deneme"> AZKOD </p>

<script>
var veri=document.getElementById("deneme").innerHTML;
alert(veri);
</script>

Kodu Çalıştır

Html içine veri yazmak için İnnerHTML komutu kullanımı:

<h1 id="baslik"></h1>
<p id="deneme"> </p>

<script>
document.getElementById("deneme").innerHTML=37+6;
document.getElementById("baslik").innerHTML="Başlık";
</script>

Kodu Çalıştır

Document.write() 

document.write() komutu kullanıcının gördüğü ekrana herhangi bir veriyi metni yazmak için kullanılır. Bu komutun test amacıyla kullanılması tavsiye edilmektedir.

Document.write () Komutu Kullanımı:

<script>
document.write("AZKOD");
</script>

Kodu Çalıştır

alert() 

alert() komutu kullanıcıya uyarı kutucuğu şeklinde bilgi vermek için kullanılır. Verileri veya değişken içindeki verileri bir uyarı kutusu içinde kullanıcıya göstermek için kullanılmaktadır.

alert() Komutu Kullanımı:

<script>
alert("AZKOD");
</script>

Kodu Çalıştır

Console.log () 

Tarayıcıların konsol ekranında veri yazmak için kullanılır. Hata ayıklama işlemi yapmak için bu yöntem kullanılabilir. 

Console.log () Komutu Kullanımı:

<script>
console.log("AZKOD");
</script>

Kodu Çalıştır

Önceki Ders: JavaScript Yorum Sonraki Ders: JavaScript Değişkenler