JavaScript Dersleri

JavaScript dili sayfaların nasıl davranacağını ve kullanıcıyla nasıl iletişime kuracağını belirlemek içn HTML ile birlikte kullanılan bir dil ve öğrenmesi çok basit bir dil'dir. 

JavaScript dili web sitesi tasarlamak isteyenlerin öğrenmesi gereken 3 dilden biridir. Bu üç dil :

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Javascript dersleri sayfamızda vereceğimiz eğitim ile sizlere A'dan Z'ye JavaScript dili hakkında bilgi vereceğiz.

JavaScript dilini öğrenmeden önce Html dersleri ve Css dersleri sayfamızdan kısaca bilgi alabilirsiniz. 

Neden JavaScript Öğrenmeliyim?

JavaScript dili , web sitelerinin nasıl davranacağını programlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan bir dildir.

JavaScript dilinin kullanıldığı tek alan web siteleri değildir. Çoğu sunucu ve masaüstü programları JavaScript dilini kullanmaktadır. Bunlardan en çok bilineni Node.js 'dir. MongoDB ve CouchDB gibi bazı veritabanları da programlama dili olarak JavaScript kullanır.

BİLGİ :

JavaScript ve Java dilleri, tamamen birbirinden farklı dillerdir.

JavaScript Ders 1: JavaScript nedir, neden JavaScript kullanmalıyız, JavaScript öğrenirken başka dilleri bilmemize gerek varmıdır, JavaScript ile neler yapılabilir gibi soruların cevabını verdik.

JavaScript Ders 2: JavaScript kodlarının nasıl kullanıldığı,hangi yöntemler ile kullanıldığı, harici kullanımı, dahili kullanımı hakkında bilgi verdik.

JavaScript Ders 3: Javascript yazım kurallarından isimlendirme, özel karakter ekleme ve açıklama satırı ekleme işlemlerinin ne olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verdik.

JavaScript Ders 4: Javascript yorum yani açıklama satırı ekleme işleminin ne işe yaradığı, ne için kullanıldığı, nerelerde ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verdik.

JavaScript Ders 5: JavaScript dilinde çıktı yani ekrana yazdırma işlemlerinin nasıl yapıldığı, innerhtml, document.write, alert ve console.log komutlarının kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz.

JavaScript Ders 6: JavaScript değişken nedir, javascript dilinde değişken nasıl tanımlanır ve değişkenlerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verdik.

JavaScript Ders 7: Javascript operatörler nelerdir, operatör nedir, operatörler nasıl kullanılır, aritmetik operatörler, atama operatörleri, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler nelerdir, operatörlerin örneklerler birlikte kullanımı hakkında bilgi verdik.

JavaScript Ders 8: Javascript dilinde kullanıcı tarafından nasıl veri girişi yapıldığını, veri girişi yaptırmak için gerekli kodları ve bu kodların parametrelerinin neler olduğunu örnekler üzerinden anlattık. 

JavaScript Ders 9: Javascript veri türü nedir, kaç çeşit veri türü bulunmaktadır, türler arası işlemler nasıl yapılır, javascript dilinde tür dönüşümleri nasıl yapıldığını örnekler üzerinden detaylı bir şekilde anlatıldı.

JavaScript Ders 10: Javascript Akış Denetimi, akış denetimi nedir, kaç çeşit akış denetimi olduğu, akış denetimlerinin nerelerde kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, akış denetimi türlerinden olan if-else akış denetimi ve switch-case akış denetimi hakkında bilgi verildi.

JavaScript Ders 11: Javascript dilinde döngüler tekrar eden işlemleri kısa yoldan yapmak için kullanılan kod parçacıklarıdır. Javascript dilinde kaç çeşit döngü bulunduğu, döngülerin özellikleri, nasıl kullanıldıkları ve örnekleri hakkında bilgi verildi.

JavaScript Ders 12: Javascript dilinde kullanılan diziler nedir, nasıl kullanıldığı, dizilerin ne işe yaradığı, dizi oluşturma işlemlerinin nasıl yapıldığı, diziye değer atama, dizide bulunan elemanları listeleme ve javascript dilinde bulunan dizi fonksiyonlarından Push, Pop, Unshift, Shift, Delete, Splice, indexOf, Reverse, Sort fonskiyonlarının ne işe yaradıkları ve kullanımları hakkında dersimizde bilgi verildi.

JavaScript Ders 13: Javascript dilinde fonksiyonlar nasıl kullanılır, fonksiyon nedir, fonksiyon oluşturma ve çağırma komutlarının neler olduğu ve kullanımları hakkında bilgi verildi.

JavaScript Ders 14: Javascript dilinde bulunan hazır fonksiyonlar nelerdir, kaç tür hazır fonksiyon bulunduğu hakkında bilgi verildi.

JavaScript Ders 15: Javascript dilinde bulunan olaylar konusunda, olay nedir, nasıl kullanılır, kaç tür olay bulunmaktadır, javascript dilinde bulunan olayları örnekler üzerinden kullanımları hakkında bilgi verdik.

JavaScript Ders 16: Javascript dilinde nesne nedir, nesneler nasıl kullanılır, kaç tür nesne bulunmaktadır, javascript dilinde bulunan Window Nesnesi, Navigator Nesnesi, Document Nesnesi, Form Nesnesi, Date Nesnesi, Math Nesnelerinin alt birimleri ve özellikleri hakkında örnekler üzerinden bilgi verildi.

JavaScript dilini A'dan Z'ye sıfırdan başlayarak öğrenmek için Javascript dersleri sayfamızı takip edebilirsiniz.