Css Yapısı

Css yapısı, seçici ve bildirim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bildirim bloğu ise kendi içinde özellik ve değer olarak iki kısma ayrılır.

Css Yapısı - azkod.com

Seçici tasarım vermek istediğimiz html ögesini seçmek için kullanılır.

Bildirim bloğu noktalı virgüllerle ayrılarak bir veya birden fazla bildirim olabilir. Her bildirim bloğu özellik ve değer içerir. Özellik ve değer arası iki nokta (:) ile ayrılır.

Bildirim blokları süslü parantez ile açılır ve süslü parantez ile kapatılır. Her css bildirimi noktalı virgülle sona erer.

Özellik: değiştirilmek istenilen ögeye verilen stil özelliğidir. Örneğin: yazı tipi, rengi vb.

Değer: stil özelliğine verilen değeri ifade eder. Örneğin : rengi kırmızı, boyu 12 pixel vb.

Css yapısı adlı dersimiz bitmiştir. Bu dersimizde css yapısı nasıldır, css hangi bölümlerden oluşmaktadır, css seçici, bildirim blokları ve bildirim bloğunda bulunan özellik ve değer kullanımı hakkında bilgi verdik. 

 

Önceki Ders: Css Nedir? Sonraki Ders: Css Seçiciler