CSS Dersleri

CSS (Cascading Style Sheet), web sitelerinin tasarımını, düzenini, yerleşimini ayarlamak için kullanılan bir dildir.

Css dili Html ile birlikte kullanılmaktadır.

CSS dili , HTML ögelerinin web sitesinde nasıl gösterilmesi gerektiğini, hangi ögenin nerede bulunması, rengi vb. belirtmek için kullanılır.

Css Dersleri sayfamızda A'dan Z'ye anlattığımız CSS eğitmimizi takip ederek temel düzeyden ileri seviyeye kadar Css öğrenebilirsiniz.

CSS öğrenmek için ne gerekli ?

Css dilini öğrenebilmeniz için temel düzeyde HTML Bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Temel düzeyde html bilgisine sahip olmak için html dersleri sayfasında öğrenebilirsiniz.

Css Ders 1: Css nedir, Css nasıl ortaya çıktı, hangi birlik tarafından geliştirildi, neden Css kullanmamız gerektiği, Css dilinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vermeye çalıştık. 

Css Ders 2: Css yapısı nasıldır, css hangi bölümlerden oluşmaktadır, css seçici, bildirim blokları ve bildirim bloğunda bulunan özellik ve değer kullanımı hakkında bilgi verdik. 

Css Ders 3: Css seçiciler nedir,kaç çeşit seçici vardır, seçici kullanımı, sınıf (class), id, etiket (tag) seçici kullanımı nasıldır, nerelerde kullanılır ve özellikleri hakkında bilgi verdik. 

Css Ders 4: Css kodları nasıl kullanılır, kaç farklı yöntemle kullanılır, dahili css kullanımı, harici css kullanımı ve satır içi css kullanımı hakkında bilgi verdik. 

Css Ders 5: Css ölçü birimlerinin nasıl kullanıldığı, css ölçü birimlerinin neler olduğu, bağıl ve kesin ölçü birimler, Css dilinde sayfalar arasındaki mesafe, nesnelerin boyutlarını ayarlamada kullanılan uzunluk birimleri hakkında bilgi verdik. 

Css Ders 6: Css renk kodlarının neler olduğu, nasıl kullanıldığı, hex renk kodları, rgb kodları, renklerin ingilizce isimlerinin neler olduğunu, herhangi bir nesneye veya yazıya nasıl renk verildiğini örnekler üzerinden anlattık. 

Css Ders 7: Css arkaplan nedir, css html ögelerine arkaplan ekleme işlemi hangi özellik ile yapılmaktadır, arkaplana renk ekleme, resim ekleme, eklenen resmin tekrar edip etmemesi, konumu, kaydırma çubuğu ile hareket edip etmemesi işlemlerinin nasıl yapıldığı anlatıldı. 

Css Ders 8: Css boyutlandırma işleminin nasıl yapıldığı, hangi özelliklerin kullanıldığı, width, height özelliklerinin nasıl kullanıldığını örnekler üzerinden anlattık. Kodların kullanımını öğrenmek için css boyut isimli dersimize bakabilirsiniz.

Css Ders 9: Css metin özellikleri nedir, metin özellikleri ile neler yapılabilir, metinlerin rengini değiştirme, sayfadaki konumunu belirleme, metinlerin altı çizili,üstü çizili, alt çizgi kaldırma işlemleri, metinde bulunan harfleri büyük, küçük veya kelimelerdeki ilk harfleri büyük yapma, paragraflara girinti ekleme, harfler arası boşluk, kelimeler arası boşluk, satır arası mesafe, metne gölge ekleme gibi işlemlerin nasıl yapıldığı ve kodlar üzerinden kullanımları hakkında bilgi verdik. 

Css Ders 10: Css font özellikleri nedir, font özellikleri ile neler yapılır, yazı tipi, boyutu, kalınlığı, inceliği, eğikliği gibi özelliklerin ve değerleri ile birlikte kodlar üzerinden nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verdik.  F

Css Ders 11: Css kenarlık nedir, kenarlık nasıl eklenir, kenarlık özellikleri nelerdir, kenar çizgisi kalınlığı, rengi, sitili (noktalı, düz çizgi vb.) nasıl ayarlanır, css kenarlık özelliklerinin kullanımını örnekler üzerinden anlattık. 

Css Ders 12: Css margin nedir, css kenar dışı boşluk nasıl bırakılır, css margin özellikleri nelerdir, dış kenardan nasıl boşluk bırakılır, css margin özelliklerinin nasıl kullanıldığını örnekler üzerinden inceleyebilirsiniz. 

Css Ders 13: Css padding nedir, css kenar içi boşluk nasıl bırakılır, css padding özellikleri nelerdir, iç kenardan nasıl boşluk bırakılır, css padding özelliklerinin nasıl kullanıldığını örnekler üzerinden inceleyebilirsiniz. 

Css Ders 14: Css kaydırma yani ögeleri sağa sola yaslama işlemleri nasıl yapılır, css kaydırma işlemi için hangi özellik kullanılır, css kaydırma özelliği ile sayfa düzeni nasıl sağlanır, kaydırma işleminin bitmesi için hangi özellik kullanılır, kaydırma ve sonlandırma özelliklerinin nasıl kullanıldığını örnek üzerinden anlattık. 

Css Ders 15: Css görüntüleme ve gizleme işlemlerinin nasıl yapıldığı, css görüntüleme işlemi için hangi özellik kullanılır, css dilinde html ögesi nasıl gizlenir, html ögelerinin görünümü nasıl ayarlanır, html ögelerinin alt alta mı yoksa yan yana mı sıralanacağı nasıl belirleneceğini örnekler üzerinden detaylı bir şekilde anlattık. 

Css Ders 16: Css bağlantılar nedir, css ile bağlantılara nasıl özellik eklenir, css bağlantılara nasıl tasarım verilir, css bağlantı özellikleri nelerdir, kaç bağlantı özelliği bulunduğu, bağlantının üzerine gelindiğinde hangi işlem yapacağı, tıklandığı anda hangi işlem yapacağı, ziyaret edildiği anda nasıl görüntüleneceği gibi özellikler hakkında örnekler üzerinden bilgi verdik. 

Css Ders 17: Css dilinde tablolara nasıl stil verilir, css tablo özellikleri nelerdir, css tablo özellikleri nasıl kullanılır, tablo yüksekliği, genişliği, kenar çizgi stilleri, tablo içindeki metinlerin yatay ve dikey hizalanması, tablodaki hücrelere arkaplan rengi ekleme, hücre üzerine geldiğinde belirgin olması gibi işlemlerinin nasıl yapıldığını örnekler üzerinden detaylı bir şekilde anlattık. 

Css Ders 18: Css'te listelere nasıl stil verilir, kullanımı nasıldır, özellikleri nelerdir, css liste özellikleri nasıl kullanılır, css sıralı ve sırasız listelere girilen değerler nelerdir, css resimli madde imi liste nasıl yapılır, css sıralı, sırasız ve resimli liste işlemlerinin kodları ve örnekleri hakkında bilgi verdik. 

Css Ders 19: Css konumlandırma, html ögelerinin sayfa içindeki konumunun nasıl belirlendiği, konumlandırma türlerinin neler olduğu konusunda bilgi verdik.