C# While Döngüsü

C# programlama dilinde while döngüsü programda verilen koşul sağlanıyor iken dönmeye devam eden döngülere while döngüsü denmektedir. Koşul yanlış olduğu durumlarda ise yani false olarak döndürüldüğünde döngü sonlandırılır.

Bilgi: While kelimesinin Türkçe anlamı iken demektir. Yani koşul sağlanıyorken devam et işlem yap demektir.

While Döngüsü Kullanımı

while(koşul)

{

 //yapılacak işlemler;

 //Arttırma veya Azaltma işlemi

}

Bilgi: while döngüsünün içinde arttırma veya azaltma işlemi yapılmazsa döngü sonsuz döngü olur.

Örneğin:

Ekrana 0123456789 yani rakamları yazan C# programının kodlarını while döngüsü ile yazalım.

int i=0;

while(i<10)
{

 Console.WriteLine(i);

 i++;

}

 

Örneğin:

Ekrana 9876543210 yani rakamları tersten azaltarak yazan C# programının kodlarını while döngüsü ile yazalım.

int i=9;

while(i>-1)
{

 Console.WriteLine(i);

 i--;

}

 

While Döngüsü ile Sonsuz (Kısır) Döngü Oluşturma

While Döngüsü ile kısır döngü yani sonsuz döngü oluşturmanın birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Sonsuz döngü oluşturmak istediğinizde bu yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Yöntem 1:

while(true)

{

 //yapılacak işlemler;

}

 

Yöntem 2:

while(1)

{

 //yapılacak işlemler;

}

 

Yöntem 3:

İşlemleri yaptınız koşulu sağladığınız fakat arttırma veya azaltma işlemi yapmazsanız döngü sonsuz döngü olur.

int i=10;

while(i>0)

{

 //yapılacak işlemler;
 //burada azaltma işlemi yapmazsak sonsuz döngü olur

}

 

C# While Döngüsü Örnekleri:

Örnek 1:

0'dan 5'e kadar while döngüsü ile ekrana yazan C# programı

int i=0;

while (i<5)
{
 Console.WriteLine(i);
 i++;
}

Console.ReadLine();

 

Örnek 2:

5'den 0'a kadar while döngüsü ile ekrana yazan C# programı

int i = 5;

while (i>0)
{
 Console.WriteLine(i);
 i--;
}

Console.ReadLine();

 

Örnek 3:

0’dan 1000’e kadar while döngüsü ile ekrana yazan C# programı

int i = 0;

while (i<1000)
{
 //i küçük 1000 iken işlem yap
 Console.WriteLine(i);
 i++;

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 4:

1’den 100’e kadar while döngüsü ile ekrana yazan C# programı

int i = 1;

while (i<1000)
{
 //i küçük 1000 iken işlem yap
 Console.WriteLine(i);
 i++;

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 5:

A’dan Z’ye kadar while döngüsü ile ekrana yazan C# programı

char i = "A";

while (i<"Z")
{
 Console.WriteLine(i);
 i++;
}

Console.ReadLine();

 

Örnek 6:

Z'den A'ya kadar while döngüsü ile ekrana yazan C# programı

char i = "Z";

while (i>"A")
{
 Console.WriteLine(i);
 i--;
}

Console.ReadLine();

 

Önceki Ders: C# For Döngüsü Sonraki Ders: C# Do-while Döngüsü