C# Veri Girişi

Programlama dillerinde veri girişleri en önemli kodlardan biridir. Veri girişleri kullanıcıyı aktif hale getirerek oluşturduğumuz programı etkileşimli olmasını sağlamaktadırlar. C# programlama dilinde veri girişi iki türlü yapılmaktadır. Bunlar :

 1. Metinsel Veri Girişi
 2. Sayısal Veri Girişi

Metinsel Veri Girişi

Metinsel veri girişi için Console.ReadLine() komutu kullanılmaktadır. Bu komut hem ekranda durdurma işlemi yapmakta hem de klavyeden metin girişi yapılıp değişkene atılmasını sağlamaktadır. Bu komut string veri türü alır ve geriye string veri türü döndürmektedir.

Metinsel Veri Girişi Kullanımı

string metin=Console.ReadLine();

 

Sayısal Veri Girişi

Sayısal veri girişinde klavyeden string ifade girdirmekte kullanılan Console.ReadLine komutundan faydalanacağız fakat burada metinsel olarak girilen ifadeyi sayısal ifadeye Convert veya Parse metodları ile dönüştürmemiz gerekmektedir.

İnt Veri Girişi Kullanımı

int sayi=Int32.Parse(Console.ReadLine());

//veya

int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Örnek:

int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(sayi);
    
Console.ReadLine();

 

Double Veri Girişi Kullanımı

double sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Örnek:

double sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(sayi);
    
Console.ReadLine();

 

Decimal Veri Girişi Kullanımı

decimal sayi = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

Örnek:

decimal sayi = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(sayi);
    
Console.ReadLine();

 

Byte Veri Girişi Kullanımı

byte sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

Örnek:

byte sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(sayi);
    
Console.ReadLine();

 

Bilgi: Ascii kodunu bulmak için Console.Read() komutu kullanılır ve geriye int değer döndürmektedir.

Örnek:

int sonuc= Console.Read();

Console.WriteLine(sonuc);
    
Console.ReadKey();

 

Önceki Ders: C# Sabitler Sonraki Ders: C# İf-Else