C# Trafik Lamba Renklerine Göre İşlem Yapan Program (Switch-Case)

Trafik lamba renklerine göre hangi işlemlerin yapılacağını söyleyen C# programını Switch-case ile  yazın. ( Kırmızı : Dur   Sarı : Hazır ol   Yeşil: İlerle)

Trafik lamba renklerine göre hangi işlemlerin yapılacağını Switch-case kullanarak söyleyen C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace trafiklambasiswitchcase
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Trafik lamba renklerine göre hangi işlemlerin yapılacağını 
      //söyleyen C# programını yazın. ( Kırmızı : Dur  Sarı : Hazır ol  Yeşil: İlerle)

      Console.WriteLine("Lütfen trafik lambası rengini giriniz");
      string renk = Console.ReadLine();

      switch (renk)
      {
        case "kırmızı": Console.WriteLine("Dur"); break;
        case "sarı": Console.WriteLine("Hazır Ol"); break;
        case "yeşil": Console.WriteLine("İlerle"); break;

        default: Console.WriteLine("Böyle bir trafik rengi yok"); break;
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Mevsimin Hangi Aylarda Olduğunu Bulma (Switch-Case)