C# Sayının Küpü

Kendimiz değişken olarak tanımladığımız sayının küpünü bulan C# programı kodlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Sayının küpünü nasıl buluruz. Formül olarak aşağıda nasıl çözüldüğünü gösterelim.

Formül = sayı * sayı * sayı olarak buluruz.

Sayının küpünü bulan C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace sayininkupu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //değişken olarak verilen sayının küpünü bulan program
      int sayi, kupu;

      sayi = 3;

      kupu = sayi * sayi * sayi;

      Console.WriteLine(kupu);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Sayının Karesi Sonraki Ders: C# Karenin Alanı