C# Sayının Karesi

Kendimiz değişken olarak tanımladığımız sayının karesini bulan C# programı kodlarının nasıl yazıldığını aşağıdaki kodlar üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sayının karesini bulan C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace karesi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      // değişken olarak verilen sayının karesini bulan program

      int sayi, karesi;

      sayi = 5;

      karesi = sayi * sayi;

      Console.WriteLine(karesi);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}
Önceki Ders: C# Bölme İşlemi Sonraki Ders: C# Sayının Küpü