C# Paralelkenar Alanı

Tabanı ve yüksekliği belirlenen paralelkenarın alanını bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Paralelkenarın alanını bulmak için taban ve yüksekliği kullanıcıya girdirmemiz gerekmektedir.

Paralelkenarın alan formülü :

Taban * Yükseklik

Tabanı ve yüksekliği belirlenen paralelkenarın alanını bulan C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace parelelkenaralani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*

      Formül:
      Taban*yükseklik
 
      */

      int taban, yukseklik, alan;

      taban = 10;

      yukseklik = 5;

      alan = taban * yukseklik;

      Console.WriteLine("Paralel kenarın alanı:" + alan);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Küpün Hacmi Sonraki Ders: C# Paralelkenar Çevresi