C# Küpün Alanı

Kenarı belirlenen küp'ün alanını bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Kenarı belirlenen küpün alanını bulmak için küpün alanını bulma formülünü bilmemiz gerekmektedir.

Küp'ün Alanı Formülü : 

6*kenar2  =  6 * kenar * kenar

Küpün tüm kenarları eşit olduğundan dolayı tek bir kenar girdirmemiz yeterli olacaktır. 

Küpün alanını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace kupunalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
       Formül : 
        6*kenar*kenar
      */

      int kenar=5;

      int alan = 6 * kenar * kenar;

      Console.WriteLine("Küpün alanı=" + alan);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Üçgenin Çevresi Sonraki Ders: C# Küpün Hacmi