C# Kullanıcının Girdiği İki Sayı ile Seçilen İşlemi Yapma (Switch-Case)

Kullanıcının girdiği iki sayı ve yapılacak işlem türleri (toplama=1, çıkarma=2, çarpma=3, bölme=4) gösterilen ve  seçilen işlemi yapan C# programını  switch-case ile yazın.

Kullanıcının girdiği iki sayı ile seçilen işlemi Switch-case kullanarak yapan C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace switchcaseislem
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      /*
       * Kullanıcının girdiği iki sayı ve yapılacak işlem türleri (toplama=1, çıkarma=2, çarpma=3, bölme=4)
       * gösterilen ve seçilen işlemi yapan C# programını switch-case ile yazın.
       * */

      Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen işlem türünü giriniz");
      Console.WriteLine("toplama=1, çıkarma=2, çarpma=3, bölme=4");
      int islem = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      switch (islem)
      {
        case 1: Console.WriteLine(sayi1 + sayi2); break;
        case 2: Console.WriteLine(sayi1 - sayi2); break;
        case 3: Console.WriteLine(sayi1 * sayi2); break;
        case 4: Console.WriteLine(sayi1 / sayi2); break;

        default: Console.WriteLine("Hata böyle bir işlem bulunamadı"); break;
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayı Hangi Ay (Switch-Case) Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Günün Hafta İçi veya Haftasonu Olduğunu Bulma (Switch-Case)