C# Kullanıcının Girdiği İki Sayı ile Seçilen İşlemi Yapma

Kullanıcının girdiği iki sayı ve yapılacak işlem türleri (toplama=1, çıkarma=2, çarpma=3, bölme=4) gösterilen ve  seçilen işlemi yapan C# programını yazın.

Kullanıcının girdiği iki sayı ile seçilen işlemi yapan C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace kullaniciislem
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Kullanıcının girdiği iki sayı ve yapılacak işlem türleri (toplama=1, çıkarma=2, çarpma=3, bölme=4) 
      //gösterilen ve seçilen işlemi yapan C# programını yazın.


      Console.WriteLine("Lütfen Birinci Sayıyı Giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());


      Console.WriteLine("Lütfen İkinci Sayıyı Giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen İşlem Türünü Seçiniz");
      Console.WriteLine("toplama=1, çıkarma=2, çarpma=3, bölme=4");
      int islem = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (islem==1)
      {
        Console.WriteLine(sayi1 + sayi2);
      }
      else if (islem == 2)
      {
        Console.WriteLine(sayi1 - sayi2);
      }
      else if (islem == 3)
      {
        Console.WriteLine(sayi1 * sayi2);
      }
      else if (islem == 4)
      {
        Console.WriteLine(sayi1 / sayi2);
      }
      else 
      {
        Console.WriteLine("Hata");      
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu Bulma Sonraki Ders: C# Klavyeden Yaşı ve Cinsiyeti Girilen Kişinin Askere Gitme Durumu