C# Klavyeden Yaşı ve Cinsiyeti Girilen Kişinin Askere Gitme Durumu

Klavyeden yaşı ve cinsiyeti girilen kişinin askere gidip gidemeyeceğini gösteren C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace vebaglacikullanimi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden yaşı ve cinsiyeti girilen kişinin askere gidip gidemeyeceğini gösteren C# programını yazınız.

      Console.WriteLine("Lütfen yaşınızı giriniz");
      int yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen cinsiyetinizi giriniz (erkek-kız)");
      string cinsiyet = Console.ReadLine();

      if (yas>=20 && cinsiyet=="erkek")
      {
        Console.WriteLine("Askere gidebilirsiniz");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Askerlik şartlarını sağlamadığınızdan dolayı askere gidemezsiniz");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Kullanıcının Girdiği İki Sayı ile Seçilen İşlemi Yapma Sonraki Ders: C# 100 Üzerinden Yazılı Notu Girilen Öğrencinin 5'lik Sistemdeki Not Karşılığını Bulma