C# Klavyeden Taban ve Yüksekliği Girilen Üçgenin Alanı

Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan bulan ve ekrana yazan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceğiz.

Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını bulmak için ilk olarak herhangi bir üçgenin alanı nasıl hesaplanır bunu bilmemiz gerekmektedir. Üçgenin alanının nasıl hesaplandığını gösteren formül aşağıdadır.

Üçgenin alanı formülü :

Üçgenin Alanı = ( Taban * Yükseklik ) / 2

Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan ve ekrana yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenucgenalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını bulan C# programını yazınız.

      // Üçgenin alanı (taban*yukseklik)/2

      int taban, yukseklik, alan;

      Console.WriteLine("Lütfen üçgenin tabanını giriniz.");
      taban = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen üçgenin yüksekliğini giriniz.");
      yukseklik = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      alan = (taban * yukseklik) / 2;

      Console.WriteLine("Üçgenin alanı={0}", alan);
      Console.ReadLine();

      
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenin Çevresi Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarı Girilen Eşkenar Üçgenin Çevresi