C# Klavyeden Taban ve Yüksekliği Girilen Paralel Kenarın Alanı

Klavyeden tabanı ve yüksekliği girilen paralel kenarın alanını bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Paralel kenarın alanını bulmak için taban ve yüksekliği kullanıcıya girdirmemiz gerekmektedir.

Paralel kenarın alan formülü :

Taban * Yükseklik

 

Klavyeden tabanı ve yüksekliği girilen paralel kenarın alanını bulan C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavydentabanyukseklikgirilenparelelkenaralani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
      Klavyeden tabanı ve yüksekliği girilen paralel kenarın alanını bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      Taban*yükseklik
 
      */

      int taban, yukseklik, alan;

      Console.WriteLine("Lütfen paralelkenarın tabanını giriniz");
      taban = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen paralelkenarın yüksekliğini giriniz");
      yukseklik = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      alan = taban * yukseklik;

      Console.WriteLine("Paralel kenarın alanı:" + alan);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarı Girilen Küpün Hacmi Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Paralel Kenarın Çevresi