C# Klavyeden Ortalaması Girilen Öğrencinin Hangi Belgeyi Aldığını Bulma

Klavyeden ortalaması girilen öğrencinin hangi belgeyi aldığını gösteren C # programı.

Klavyeden ortalaması girilen öğrencinin hangi belgeyi aldığını gösteren C # programın Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilenortalamayagorebelge
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden ortalaması girilen öğrencinin hangi belgeyi aldığını gösteren C # programını yazın.


      Console.WriteLine("Lütfen ortalamanızı giriniz");
      int ortalama = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (ortalama>=85)
      {
        Console.WriteLine("Takdir Belgesi");
      }
      else if (ortalama>=70)
      {
        Console.WriteLine("Teşekkür Belgesi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Hiçbir belge alamadınız");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Adı Girilen Öğrencinin Ders Ortalamasını Bulma Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen İki Sayıyı Karşılaştırma