C# Klavyeden Notu Girilen Öğrencinin Dersten Geçip Geçmediğini Hesaplama

Klavyeden notu girilen öğrencinin dersten geçip geçmediğini gösteren C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedennotugirilenogrencinindersgecme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden notu girilen öğrencinin dersten geçip geçmediğini gösteren C# programını yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen notunuzu giriniz");
      int not = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (not >= 50)
        Console.WriteLine("Dersten geçtiniz");
      else
        Console.WriteLine("Dersten kaldınız");

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Yaşı Girilen Kişinin Ehliyet Alıp Alamayacağını Bulma Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Hangi Güne Ait Olduğunu Bulma