C# Klavyeden Kenarları Girilen Paralel Kenarın Çevresi

Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresini bulan C# programı kodunun nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın birbirinden farklı a ve b olmak üzere karşılıklı olarak iki kenarı vardır. 

Paralel kenarın çevresini bulmak için kullanıcıdan a ve b kenarlarını girdirmemiz gerekecektir. Daha sonra aşağıdaki paralel kenar formülünü uygulayarak çevresini bulacağız.

Paralel Kenar Çevre Bulma Formülü :

2a+2b    =    a+b+a+b    =   2*(a+b)

Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresini bulan c# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenkenarlarigirilenparalelkenarcevresi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
      Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresini bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      2a+2b = a+b+a+b = 2*(a+b)
      */

      Console.WriteLine("Lütfen paralel kenarın a kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen paralel kenarın b kenarını giriniz");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int cevre = 2 * (a + b);

      Console.WriteLine("Paralel kenarın çevresi=" + cevre);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Taban ve Yüksekliği Girilen Paralel Kenarın Alanı Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi