C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulan C# programı kodunun nasıl yazıldığını öğrenebilirsiniz.

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulmak için paralel kenarın üç kenarının girilmesi gerekmektedir.

Paralel kenar yüzey alanı formülü:

2*(a*b+a*c+b*c)

 

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulan C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedikdortgenlerprizmasiyuzeyalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      /*
        Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulan C# programını yazınız.
        Formül:
        Yüzey alanı = 2*(a*b+a*c+b*c)
      */


      Console.WriteLine("a kenarını girin");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("b kenarını girin");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("c kenarını girin");
      int c = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int yuzeyalani = 2 * (a * b + a * c + b * c);
      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı=" + yuzeyalani);


      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Üçgenin Çevresi