C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini girilen üç kenarın çarpımı ile bulunur.

Dikdörtgenler Prizması Hacmi Formülü:

a * b * c

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedikdortgenprizmasininhacmi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
             
       Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      Hacim = a*b*c
            
       */

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının a kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının b kenarını giriniz");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının c kenarını giriniz");
      int c = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int hacim = a * b * c;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının hacmi={0}", hacim);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Paralel Kenarın Çevresi Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı