C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenin Çevresi

Klavyeden kenarları girildiğinde dikdörtgenin çevresini bulmamız için dikdörtgenin uzun kenar ve kısa kenarını girdirmemiz gerekmektedir.

Klavyeden uzun kenarı ve kısa kenarı girilen dikdörtgenin çevresini bulmak için ilk olarak dikdörtgenin çevresini nasıl bulunur bunu bilmemiz gerekiyor.

Dikdörtgenin Çevresi Formülü :

Dikdörtgenin çevresi= 2* (uzun kenar + kısa kenar)

veya 

Dikdörtgenin çevresi= uzun kenar + kısa kenar + uzun kenar + kısa kenar

 

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenin çevresini bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenkenarlarigirilendikdortgenincevresi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyden kenarları girilen dikdörtgenin çevresini bulan C# programını yazınız.
      int kisakenar, uzunkenar, cevre;

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin kısa kenarını giriniz");
      kisakenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin uzun kenarını giriniz");
      uzunkenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      cevre = kisakenar + uzunkenar + kisakenar + uzunkenar;
      //cevre = (kisakenar + uzunkenar) * 2;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin çevresi={0}", cevre);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı Sonraki Ders: C# Klavyeden Taban ve Yüksekliği Girilen Üçgenin Alanı