C# Klavyeden Kenarı Girilen Küpün Alanı

Klavyeden bir kenarı girilen küp'ün alanını bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden kenarı girilen küpün alanını bulmak için küpün alanını bulma formülünü bilmemiz gerekmektedir.

Küp'ün Alanı Formülü : 

6*a2  =  6 * a * a

Küpün tüm kenarları eşit olduğundan dolayı tek bir kenar girdirmemiz yeterli olacaktır. 

Klavyeden kenarı girilen küpün alanını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenkenarigirilenkupunalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
       Klavyeden bir kenarı girilen küpün alanını bulan C# programını yazınız.
        Formül : 
        6*a*a
      */

      Console.WriteLine("Lütfen küpün bir kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int alan = 6 * a * a;

      Console.WriteLine("Küpün alanı=" + alan);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarı Girilen Eşkenar Üçgenin Çevresi Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarı Girilen Küpün Hacmi