C# Klavyeden Kenarı Girilen Karenin Alanı

Klavyeden kenarı girilen karenin alanını bulan C# programının kodlarını yazacağız.

Kenarları eşit olan dörtgen'e kare denir. Yani tüm kenarları eşit olduğu için tek bir kenarı girdirmemiz yeterli olacaktır.

Klavyeden kenarı girdirdikten sonra karenin alanını bulma formülünü uygulayacağız.

Karenin alanı formülü :

Karenin Alanı = kenar * kenar

Klavyeden kenarı girilen karenin alanını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenkenarigirilenkareninalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Klavyeden bir kenarı girilen karenin alanını bulan C# programını yazınız.
      int kenar, kareninalani;

      Console.WriteLine("Lütfen karenin bir kenarını giriniz");
      kenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      kareninalani = kenar * kenar;

      Console.WriteLine("Karenin alanı=" + kareninalani);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen İki Sayı ile Bölme Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarı Girilen Karenin Çevresi