C# Klavyeden İki İç Açısı Girilen Üçgenin Üçüncü İç Açısını Bulma

Klavyeden iki iç açısı girilen üçgenin üçüncü iç açısını bulan C# programı kodunun nasıl yazıldığını öğreneceğiz.

Bunun için üçgenin kaç iç açısı olduğunu ve toplamının kaç olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Üçgenin 3 iç açısı vardır ve toplamı 180'dir.

Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan üçüncü açıyı bulmak için iki iç açının toplamını 180'den çıkartmamız gerekmektedir. 

Kodumuzu yazalım.

Klavyeden iki iç açısı girilen üçgenin üçüncü iç açısını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenikiacisigirilenucgeninacisinibulma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // Klavyeden iki iç açısı girilen üçgenin üçüncü iç açısını bulan C# programı
      // üçgenin iç açıları toplamı 180dir. Üçüncü açıyı bulmak için iki iç açının toplamını 180den çıkartırız

      Console.WriteLine("Lütfen 1. iç açıyı giriniz");
      int aci1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());


      Console.WriteLine("Lütfen 2. iç açıyı giriniz");
      int aci2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = aci1 + aci2;
      int bilinmeyenaci = 180 - toplam;
      
      Console.WriteLine("Bilinmeyen Üçüncü açı=" + bilinmeyenaci);
      
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamının Küpü Sonraki Ders: C# Klavyeden İki Dış Açısı Girilen Üçgenin Üçüncü Dış Açısını Bulma