C# Klavyeden İki Dış Açısı Girilen Üçgenin Üçüncü Dış Açısını Bulma

Klavyeden iki dış açısı girilen üçgenin üçüncü dış açısını bulan C# programı kodunun nasıl yazıldığını öğreneceğiz.

Bunun için üçgenin kaç dış açısı olduğunu ve toplamının kaç olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Üçgenin 3 dış açısı vardır ve toplamı 360'dir.

Üçgenin dış açıları toplamı 360 olduğundan üçüncü açıyı bulmak için iki dış açının toplamını 360'den çıkartmamız gerekmektedir. 

Kodumuzu yazalım.

Klavyeden iki dış açısı girilen üçgenin üçüncü dış açısını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenikidisacisigirilenucgenindisacisi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // Klavyeden iki dış açısı girilen üçgenin üçüncü dış açısını bulan C# programı
      // üçgenin dış açıları toplamı 360tır. Üçüncü dış açıyı bulmak için iki dış açının toplamını 360tan çıkartırız

      Console.WriteLine("Lütfen 1. dış açıyı giriniz");
      int disaci1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());


      Console.WriteLine("Lütfen 2. dış açıyı giriniz");
      int disaci2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = disaci1 + disaci2;
      int bilinmeyendisaci = 360 - toplam;

      Console.WriteLine("Bilinmeyen Üçüncü dış açı="+bilinmeyendisaci);

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden İki İç Açısı Girilen Üçgenin Üçüncü İç Açısını Bulma