C# Klavyeden Girilen Sayının Pozitif mi Negatif mi Olduğunu Bulma

Klavyeden girilen sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulan c# programının kodlarının nasıl yazıldığını adım adım anlatacağız.

Klavyeden girilen sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulan C# programı kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayipozitifnegatif
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen sayının negatif veya pozitif olduğunu bulan C# programını yazın


      Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (sayi>0)
      {
        Console.WriteLine("Sayı Pozitif");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Sayı Negatif");
      }


      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Sonraki Ders: C# Klavyeden Yaşı Girilen Kişinin Ehliyet Alıp Alamayacağını Bulma