C# Klavyeden Girilen Sayının Hangi Güne Ait Olduğunu Bulma

Klavyeden girilen sayının hangi güne ait olduğunu bulan C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayininhangiguneait
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden girilen sayının hangi güne ait olduğunu bulan C# programını yazın. ( Örnek: 1 yazdığımızda Pazartesi)


      Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (sayi==1)
      {
        Console.WriteLine("Pazartesi");
      }
      else if(sayi==2)
      {
        Console.WriteLine("Salı");
      }
      else if (sayi == 3)
      {
        Console.WriteLine("Çarşamba");
      }
      else if (sayi == 4)
      {
        Console.WriteLine("Perşembe");
      }
      else if (sayi == 5)
      {
        Console.WriteLine("Cuma");
      }
      else if (sayi == 6)
      {
        Console.WriteLine("Cumartesi");
      }
      else if (sayi == 7)
      {
        Console.WriteLine("Pazar");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Böyle bir gün yok");
      }

      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Notu Girilen Öğrencinin Dersten Geçip Geçmediğini Hesaplama Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Hangi Aya Ait Olduğunu Bulma