C# Klavyeden Girilen Sayı Hangi Ay (Switch-Case)

Klavyeden girilen sayının hangi aya ait olduğunu Switch-case kullanarak bulan C# programının Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ayswitchcase
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      switch (sayi)
      {

        case 1: Console.WriteLine("Ocak"); break;
        case 2: Console.WriteLine("Şubat"); break;
        case 3: Console.WriteLine("Mart"); break;
        case 4: Console.WriteLine("Nisan"); break;
        case 5: Console.WriteLine("Mayıs"); break;
        case 6: Console.WriteLine("Haziran"); break;
        case 7: Console.WriteLine("Temmuz"); break;
        case 8: Console.WriteLine("Ağustos"); break;
        case 9: Console.WriteLine("Eylül"); break;
        case 10: Console.WriteLine("Ekim"); break;
        case 11: Console.WriteLine("Kasım"); break;
        case 12: Console.WriteLine("Aralık"); break;

        default: Console.WriteLine("Hata Böyle bir ay yok"); break;
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}
Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayı Hangi Gün (Switch-Case) Sonraki Ders: C# Kullanıcının Girdiği İki Sayı ile Seçilen İşlemi Yapma (Switch-Case)