C# Klavyeden Girilen Mevsimin Hangi Aylarda Olduğunu Bulma (Switch-Case)

Klavyeden girilen mevsimin hangi aylarda olduğunu bulan C# programını switch-case ile yazın.( Kış : Aralık,Ocak,Şubat)

Klavyeden girilen mevsimin hangi aylarda olduğunu switch-case kullanarak bulan C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace mevsiminhangiaylardaolduğuswitchcase
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
       //Klavyeden girilen mevsimin hangi aylarda olduğunu bulan C# programını 
      //switch-case ile yazın.( Kış : Aralık,Ocak,Şubat)

      Console.WriteLine("Lütfen mevsimi giriniz");
      string mevsim = Console.ReadLine();

      switch (mevsim)
      {
        case "kış": Console.WriteLine("Aralık, Ocak, Şubat"); break;
        case "ilkbahar": Console.WriteLine("Mart, Nisan, Mayıs"); break;
        case "yaz": Console.WriteLine("Haziran, Temmuz, Ağustos"); break;
        case "sonbahar": Console.WriteLine("Eylül, Ekim, Kasım"); break;

        default: Console.WriteLine("Böyle bir mevsim yok"); break;
      }
        
        Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulma (Switch-Case) Sonraki Ders: C# Trafik Lamba Renklerine Göre İşlem Yapan Program (Switch-Case)