C# Klavyeden Girilen Kullanıcı Adı ve Şifre Kontrolü

Daha önceden belirlenen kullanıcı adı ve şifreyi kontrol eden ve doğru ise hoşgeldiniz yazan, yanlış  ise kullanıcı adı veya şifre yanlış yazan C# programını yazın. ( string kuladi=”aaa” string sifre=”12345” )

Kullanıcı adı ve şifreyi kontrol eden C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyekullaniciadisifre
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
       * Daha önceden belirlenen kullanıcı adı ve şifreyi kontrol eden ve doğru ise hoşgeldiniz yazan, 
       * yanlış ise kullanıcı adı veya şifre yanlış yazan C# programını yazın. 
       * ( string kuladi=”aaa” string sifre=”12345” ) */


      string kul_adi = "aaa";
      string sifre = "12345";

      Console.WriteLine("Lütfen kullanıcı adınızı girin");
      string kullaniciadi = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Lütfen kullanıcı şifrenizi girin");
      string kullanici_sifre = Console.ReadLine();

      if (kullaniciadi==kul_adi && kullanici_sifre==sifre )
      {
         Console.WriteLine("Hoşgeldiniz");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Kullanıcı adınız veya şifreniz yanlış");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen İki Sayıyı Karşılaştırma Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu Bulma