C# Klavyeden Girilen İki Sayıyı Karşılaştırma

Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştıran C# Programının Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayininkarsilastirilma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştıran C# programını yazın. ( Hangisinin büyük olduğunu söyleyecek)

      Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (sayi1>sayi2)
      {
        Console.WriteLine("1. sayı 2. sayıdan büyük");
      }
      else if(sayi2>sayi1)
      {
        Console.WriteLine("2. sayı 1. sayıdan büyük");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("1. sayı 2. sayıya eşit");
      }

      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Ortalaması Girilen Öğrencinin Hangi Belgeyi Aldığını Bulma Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Kullanıcı Adı ve Şifre Kontrolü