C# Klavyeden Girilen İki Sayının Farkı

Klavyeden girilen iki sayının farkını yani çıkarma işlemini hesaplayan bulan c# programını yazınız sorusunun cevabına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Klavyeden girilen iki sayının farkını bulan C# programını yazmamız için bilmemiz gerekenler klavyeden değişkene sayı girdirme, ekrana yazdırma ve ekrana durdurma kodları'dır.

Şimdi kodlarımızı aşağıda yazalım .

Klavyeden girilen iki sayının farkını bulan c# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilenikisayininfarki
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      //Klavyeden girilen 2 sayının farkını bulan C# programını yazınız.

      Console.WriteLine("Lütfen büyük sayıyı giriniz");
      int buyuksayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen küçük sayıyı giriniz");
      int kucuksayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int fark = buyuksayi- kucuksayi;

      Console.WriteLine("Sayıların farkı=" + fark);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Üç Sayının Çarpımı Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen İki Sayı ile Bölme