C# Klavyeden Girilen İki Sayının Çarpımı

Klavyeden girilen iki sayının çarpımını bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceğiz.

Klavyeden girilen iki sayının çarpımını bulan C# programı için ilk olarak bilmemiz gereken klavyeden sayı girdirme kodu'dur.

Şimdi kodumuzu yazalım.

Klavyeden girilen iki sayının çarpımını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilenikisayinincarpimi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden girilen 2 sayının çarpımını bulan C# programını yazınız.
      int sayi1, sayi2, carpim;

      Console.WriteLine("Lütfen Birinci sayıyı giriniz");
      sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen İkinci sayıyı giriniz");
      sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      carpim = sayi1 * sayi2;

      Console.WriteLine("Sayıların çarpımı =" + carpim);
      Console.ReadLine();    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Üç Sayının Toplamı Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Üç Sayının Çarpımı