C# Klavyeden Girilen İki Sayı ile Bölme

Klavyeden girilen iki sayıyı yani  bölünen sayı ve böleni girdikten sonra bölümü bulan C# programının kodunu yazacağız.

Klavyeden girilen iki sayıdan ilk olarak  bölünen sayı ve ikinci olarak böleni girdikten sonra bölümün işlemini yapacağız.Formül hemen aşağıdadır.

Formül:

Bölüm = Bölünen Sayı / Bölen

Klavyeden girilen bölünen sayı ve böleni girdikten sonra bölümü bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayibolme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden girilen bölünen sayı ve böleni girdikten sonra bölümü bulan C# programını yazınız.
      int bolunen, bolen, bolum;

      Console.WriteLine("Lütfen Bölünen sayıyı giriniz");
      bolunen = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen Bölen sayıyı giriniz");
      bolen = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      bolum = bolunen / bolen;

      Console.WriteLine("Çıkan bölüm: {0}", bolum);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen İki Sayının Farkı Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarı Girilen Karenin Alanı