C# Klavyeden Girilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulma (Switch-Case)

Klavyeden girilen ayın hangi mevsime ait olduğunu switch-case kullanarak bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace switchcaseaymevsim
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen ayın hangi mevsime ait olduğunu bulan C# programını switch-case ile yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen ayı giriniz");
      string ay = Console.ReadLine();

      switch (ay)
      {
        case "ocak": Console.WriteLine("Kış"); break;
        case "şubat": Console.WriteLine("Kış"); break;
        case "mart": Console.WriteLine("İlkbahar"); break;
        case "nisan": Console.WriteLine("İlkbahar"); break;
        case "mayıs": Console.WriteLine("İlkbahar"); break;
        case "haziran": Console.WriteLine("Yaz"); break;
        case "temmuz": Console.WriteLine("Yaz"); break;
        case "ağustos": Console.WriteLine("Yaz"); break;
        case "eylül": Console.WriteLine("Sonbahar"); break;
        case "ekim": Console.WriteLine("Sonbahar"); break;
        case "kasım": Console.WriteLine("Sonbahar"); break;
        case "aralık": Console.WriteLine("Kış"); break;
        default: Console.WriteLine("Böyle bir ay yok");
          break;
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Günün Hafta İçi veya Haftasonu Olduğunu Bulma (Switch-Case) Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Mevsimin Hangi Aylarda Olduğunu Bulma (Switch-Case)