C# Klavyeden Adı Girilen Öğrencinin İki Yazılı Ortalamasını Bulma

Klavyeden girilen öğrenci adı ve 2 yazılı notunu girdiren ve yazılıların ortalamasını bulan ve ekrana yazan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden öğrenci adını ve bu öğrencinin iki yazılı notunu kullanıcıya girdirerek girilen yazılıların ortalamasını bulup Öğrenci adı öğrencinin yazılı ortalaması Ortalama şeklinde ekranda göstereceğiz.

 

Klavyeden Öğrenci Adı ile Girilen İki Yazılının Ortalamasını Bulan C# Programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilenikiyazilininortalamasi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Klavyeden girilen öğrenci ismi ve 2 yazılı notunu girdiren ve ortalamasını bulan programı yazınız.
      //Çıktısı Ayşe adlı öğrencinin yazılı ortalaması 55 şeklinde olacaktır

      Console.WriteLine("Lütfen öğrenci adını giriniz");
      string ad = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Lütfen 1. yazılı notunuzu giriniz");
      int yazili1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. yazılı notunuzu giriniz");
      int yazili2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      double ortalama = (yazili1 + yazili2) / 2;

      Console.WriteLine("{0} adlı öğrencinin yazılı ortalaması {1}", ad, ortalama);
      Console.ReadLine();
       
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Hangi Aya Ait Olduğunu Bulma Sonraki Ders: C# Klavyeden Adı Girilen Öğrencinin Ders Ortalamasını Bulma