C# Karenin Çevresi

C# programlama dilinde karenin çevresinin nasıl bulunduğunu ve değişken içinde belirlenen kenar değerine göre karenin çevresini bulan c# programını yazacağız. 

Karenin alanı kenar*4  veya kenar+kenar+kenar+kenar olarak buluruz.

Karenin çevresini bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace karenincevresi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //karenin çevresini bulan program

      int kenar, cevre;

      kenar = 5;

      cevre = kenar * 4;

      Console.WriteLine("Karenin çevresi=" + cevre);
      Console.ReadLine();
    
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Karenin Alanı Sonraki Ders: C# Dikdörtgenin Alanı