C# Karenin Alanı

C# programlama dilinde kare'nin alanının nasıl bulunduğunu öğreneceksiniz.

Karenin alanı kenar*kenar olarak bulunur.

Karenin alanını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace kareninalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Karenin alanını bulan program

      int kenar, alan;

      kenar = 8;

      alan = kenar * kenar;

      Console.WriteLine("Karenin alanı="+alan);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Sayının Küpü Sonraki Ders: C# Karenin Çevresi