C# İki Sayının Çarpımı

İki sayının çarpımını bulan C# programını yazınız ? sorusunun cevabını sizlerle beraber çözeceğiz.

İki sayının çarpımını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ikisayinincarpimi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int sayi1, sayi2, carpim;

      sayi1 = 10;
      sayi2 = 20;

      carpim = sayi1 * sayi2;

      Console.WriteLine(carpim);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Üç Sayının Toplamı Sonraki Ders: C# Üç Sayının Çarpımı