C# For Döngüsü

Döngüler programlama dillerin olmazsa olmazı'dır. Tekrar eden işlemleri yapmak için kullanılmaktadırlar. For döngüsü en çok kullanılan döngü çeşitlerinden'dir. 

Başlangıç ve bitiş değeri biliniyorsa for döngüsü kullanılmaktadır. Başlangıç ve bitiş değerleri bilinmediği takdirde diğer döngü çeşitleri kullanılabilir.

İlk olarak for döngüsü kullanımı ve şekillerini kısaca anlatacağız daha sonra ise örneklerle bu kullanım şekillerini pekiştireceğiz.

 

C# For Döngüsü Kullanımı

C# Artarak Devam Eden For Döngüsü Kullanımı

for(başlangıç değeri; bitiş değeri; artış miktarı)
{

//yapılacak işlemler;

}

 

Örneğin:

0'dan 5'e kadar ekrana yazan C# programının kodlarını yazalım. İlk olarak başlangıç değeri 0 olarak belirliyoruz, bitiş değeri ise 5 olarak belirliyoruz ve artış miktarı bir bir artacak şekilde ayarladıktan sonra, program bize 01234 şeklinde ekrana yazacaktır.

for (int i = 0; i < 5; i++)
{

 Console.WriteLine(i);

}

 

C# Azalarak Devam Eden For Döngüsü Kullanımı

Buradaki fark  <( küçüktür işareti) yerine > (büyüktür işareti) kullanılır ve azalma işlemi yapılır.

for(başlangıç değeri; bitiş değeri; azalış miktarı)
{

//yapılacak işlemler;

}

 

Örneğin:

5'den 0'a kadar azalarak ekrana yazan C# programının kodlarını yazalım. İlk olarak başlangıç değeri 5 olarak belirliyoruz, bitiş değeri ise 0 olarak belirliyoruz ve azalış miktarı bir bir artacak şekilde ayarladıktan sonra, program bize 54321 şeklinde ekrana yazacaktır. 

for (int i = 5; i > 5; i--)
{

 Console.WriteLine(i);

}

 

C# For Döngüsü ile Kısır(Sonsuz) Döngü Oluşturma

Döngülerde kısır döngü bitmeyen döngü demektir. Yani sonsuza kadar süren döngülere kısır döngü denmektedir. For döngüsünde kısır döngü oluşturma işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim. C# for döngüsünde kısır döngü oluşturmak için başlangıç,bitiş değeri ve artış miktarları yerine ;; (iki adet noktalı virgül) konulması gerekir.

for (; ; )
{

 // Yapılacak işlemler

}

 

Örneğin:

for (;;)
{

 Console.WriteLine("Kısır Döngüye Girdiniz");

}

 

C# İç İçe For Döngüsü Kullanımı

Herhangi bir program yazarken iç içe döngü kullanmak gerekebilir. For döngüsünün nasıl iç içe kullanıldığını görebilirsiniz.

for(başlangıç değeri; bitiş değeri; artış miktarı)

{

  for(başlangıç değeri; bitiş değeri; artış miktarı)

  {

  //yapılacak işlemler;

  }

}

 

Örneğin:

İç içe for döngüsü ile çarpım tablosunu yaptık. 1*1=1'den 10*10=100'e kadar yazacaktır.

for(int i=1; i<=10; i++)

{

  for(int j=1; j<=10; j++)

  {

  Console.WriteLine(i+"*"+j+"="+(i*j));

  }

}

 

C# For Döngüsü Örnekleri

Örnek 1:

Ekrana 5 defa “Merhaba Dünya” yazan C# programını yazın.

      /*
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
       * */
      //Ekrana 5 defa “Merhaba Dünya” yazan C# programını yazın.

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      }

      Console.ReadLine();

 

Örnek 2:

0’dan 5’e kadar ekrana yazan C# programını yazın.

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();

 

Örnek 3:

0’dan 1000’e kadar ekrana yazan C# programını yazın.

for (int i = 0; i < 1000; i++)
{

  Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 4:

1’den 100’e kadar ekrana yazan C# programının nasıl yazıldığını aşağıdaki kodlardan öğrenebilirsiniz.

for (int i = 1; i < 100; i++)
{

 Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 5:

A’dan Z’ye kadar ekrana yazan C# programının kodları.

for (char i = "a"; i < "z"; i++)
{

 Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 6:

5’den 0’a kadar ekrana yazan C# programında geriye doğru yani azaltarak işlem yapan C# kodu ekrana 54321 yazacaktır.

for (int i = 5; i > 0; i--)
{

 Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 7:

1000’den 0’a kadar ekrana yazan C# programında geriye doğru yani azaltarak işlem yapan C# kodu

for (int i = 1000; i > 0; i--)
{

 Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 8:

100’den 1’e kadar ekrana yazan C# programının kodu.

for (int i = 100; i > 1; i--)
{

 Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 9:

Z’den A’ya kadar ekrana yazan C# programının kodları.

for (char i = "z"; i > "a"; i--)
{

 Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadLine();

 

Örnek 10:

Klavyeden girilen sayı kadar ekrana Merhaba Dünya yazan C# programının kodları.

Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());


for (int i = 0; i < sayi; i++)
{

 Console.WriteLine("Merhaba Dünya");

}

Console.ReadLine();

 

Önceki Ders: C# Switch-Case Sonraki Ders: C# While Döngüsü