C# Ekrana 5 Defa Merhaba Dünya Yazma

For Döngüsü ile Ekrana 5 Defa Merhaba Dünya Yazan C# Programının Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _0_5_for_dongusu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
       * */
      //Ekrana 5 defa “Merhaba Dünya” yazan C# programını yazın.

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Matematiksel Metotlar Sonraki Ders: C# 0’dan 5’e Kadar Ekrana Yazma