C# Diziler

Diziler dersimizde :

 • Dizi nedir?
 • Dizi Tanımlama
 • Diziye Değer Atama
 • Dizi İçindeki Verileri Ekrana Yazdırma
 • Dinamik Diziler

hakkında bilgi verdik.

Dizi Nedir?

Dizileri birden fazla değer alabilen değişkenler olarak düşünebilirsiniz. Diğer bir tanımı aynı türdeki verileri tek bir isim altında saklamamızı sağlayan değişkenlere dizi denir.

Diziler içlerinde birden fazla değeri tutabilme özelliğine sahiptir.

C# Dizi Tanımlama

Dizi tanımlamak için ilk olarak dizinin tipini yani integer, string, double vs. tanımlamamız gerekmektedir. Daha sonra dizi ismi ve dizinin kaç elemanlı olacağı girilmektedir.

Dizi_tipi[] dizi_ismi=new dizi_tipi[eleman_sayısı];

 

Tamsayı Dizi Oluşturma

10 elemanlı tamsayı rakamlar isimli bir dizi oluşturduk.

int[] rakamlar=new int[10];

 

Metinsel Dizi Oluşturma

10 elemanlı metinsel yani string bir dizinin nasıl oluşturulduğunu aşağıdaki kodlara bakarak öğrenebilirsiniz.

string[] isimler=new string[10];

 

C# Diziye Değer Atama

C# programlama dilinde diziye değer atama işlemi 2 farklı yöntemle yapılmaktadır. Diziye eleman girdirmek için istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz.

Yöntem 1:

Dizi_ismi[0]="…";

Dizi_ismi[1]="…";

Dizi_ismi[2]="…";

.
.
.

Dizi_ismi[n]="…";

 

Yöntem 2:

Dizi_tipi[] dizi_ismi={"...","...","..."};

Bilgi: Dizilere değer atama işlemi 0 (sıfır) dan başlamaktadır.

 

C# Diziyi Ekrana Yazdırma

Console.WriteLine(dizi_ismi[sirasi]);

 

Örnek :

Rakamlar isimli bir dizi oluşturalım ve bu dizi içerisine elemanları ekleyelim daha sonrada for döngüsüyle ekrana yazdırma işlemi yapalım.

int[] rakamlar=new int[10];

rakamlar[0]=0;
rakamlar[1]=1;
rakamlar[2]=2;
rakamlar[3]=3;
rakamlar[4]=4;
rakamlar[5]=5;
rakamlar[6]=6;
rakamlar[7]=7;
rakamlar[8]=8;
rakamlar[9]=9;

//veya
//int[] rakamlar={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
//şeklinde diziye eleman girdirilebilir

for(int i=0; i<10; i++)
{

Console.WriteLine(rakamlar[i]);

}

Console.ReadLine();

 

Diziler İçerisinde Kullanılan Hazır Metotlar

Diziler içerisinde sıklıkla kullanılan hazır metotlar bulunmaktadır. Bu metotlardan en çok kullanılanları:

 • Length
 • Clear
 • Reverse 
 • Sort
 • İndexOf

C# Length Hazır Metodu

Dizinin içinde tutabileceği tüm eleman sayısını bulmak için kullanılır. String metinlerde de içerisinde kaç karakter olduğunu bulmak için kullanılmaktadır.

C# Length Hazır Metodu Kullanımı
int[] sayilar=new int[5];

sayilar[0]=10;
sayilar[1]=1;
sayilar[2]=3;
sayilar[3]=35;
sayilar[4]=45;

int eleman_sayisi=sayilar.Length;

Console.WriteLine(eleman_sayisi);


Console.ReadLine();

 

C# Clear Hazır Metodu

Clear kelime anlamı temizle demektir. Dizideki elemanların içini temizlemek için kullanılır. Yani belirlenen indeks aralığındaki dizi elemanlarının içini temizlemek için kullanılmaktadır. Sayısal değişkenlerde içine 0 atarak, metinsel değişkenlerde ise içini boş bırakarak temizleme işlemi yapar.

C# Clear Hazır Metodu Kullanımı
Array.Clear(dizi_ismi, başlangıç_indeksi, kaç_adet_temizleneceği);

 

Örnek:

Aşağıdaki kod clear metodu ile 1 numaralı indeksten başlayarak 2 adet elemanın içini sıfırlama işlemi yapmaktadır. Yani dersler[1] ve dersler[2] dizilerin içini temizlemektedir.

string[] dersler=new string[5];

dersler[0]="Html";
dersler[1]="Azkod";
dersler[2]="Azkod.com";
dersler[3]="Css";
dersler[4]="JavaScript";
dersler[5]="Sql";
dersler[6]="C#";
dersler[7]="Arduino";Array.Clear(dersler,1,2);

foreach(string yaz in dersler)
{

Console.WriteLine(yaz);

}

Console.ReadLine();

 

C# Reverse Hazır Metodu

Dizi içindeki elemanları tersine çevirmek için kullanılır.

C# Reverse Hazır Metodu Kullanımı
Array.Reverse(dizi_ismi);

 

Örnek:
string[] sayilar={1,5,15,2,3,45,37,28);

Array.Reverse(sayilar);

foreach(string yaz in sayilar)
{

Console.WriteLine(yaz);

}

Console.ReadLine();

 

C# Sort Hazır Metodu

Dizi içerisindeki elemanları küçükten büyüğe veya A'dan Z'ye sıralamak için kullanılan hazır metod'dur.

C# Sort Hazır Metodu Kullanımı
string[] x={10,20,30,50,40,70);

x.Sort();

foreach(string yaz in x)
{

Console.WriteLine(yaz);

}

Console.ReadLine();

 

C# IndexOf  Hazır Metodu

Dizi içerisinde eleman aramak için kullanılmaktadır. Dizinin içinde elemanı bulursa indeks değerini döndürür eğer bulamazsa -1 değeri döndürmektedir. IndexOf metodu küçük-büyük harfe duyarlıdır. Örneğin: AZKOD ile azkod farklıdır.

C# IndexOf  Hazır Metodu Kullanımı
Array.IndexOf(dizi_ismi,aranan_değer);

 

Örnek:

string[] dersler={"Html","Css","JavaScript","C#","Php");

int sonuc=Array.IndexOf(dersler,"C#");

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

Dinamik Diziler

Dinamik diziler alan sınırı olmayan diziler'dir. Bu dizilerde dizinin kaç elemanlı olacağı belirtilmemektedir. 

Dinamik dizilerin avantajları:

 • Dinamik dizilerde dizinin kaç elemanlı olacağını belirlemeye gerek yoktur, program içerisinde istenilen kadar eleman eklenebilir. Normal diziler eleman sayıları azaltılıp çoğaltılamaz.
 • Dinamik dizilerde tür sınırlaması yoktur. Yani aynı dizi içerisine hem string hem char hemde integer değer girdirilebilir.
 • Alandan fayda sağlar. Örneğin: 100 elemanlı bir dizi oluşturduk fakat biz sadece 10 eleman girdirdik geriye 90 eleman kalmaktadır. Bu 90 elemanlık alan boşa yer kaplamaktadır.

Dinamik diziler ile ilgili dizi tanımlama ve dinamik diziler kullanılan özellikler ve hazır metotlardan :

Özellikler:

 • Capasity : Dinamik dizinin kapasitesini int türünde göstermek için kullanılır.
 • Count : Dinamik dizinin eleman sayısını int türünde göstermek için kullanılır.

Hazır Metotlar:

 • Add : Dinamik dizinin sonuna eleman eklemek için kullanılır.
 • Insert : Dinamik dizide verilen indeksine (yani kaçıncı sıradaki diziye) eleman girdirmek için kullanılır.
 • Remove : Dinamik dizinin içerisinde aranan eleman varsa silmek için kullanılır.
 • RemoveAt : Dinamik dizide girilen indeksteki değeri silmek için kullanılır.
 • Sort : Dinamik dizi içerisindeki elemanları sıralamak için kullanılır. 

 

C# Dinamik Dizi Tanımlama

ArrayList dizi_adi=new ArrayList();

 

C# Dinamik Dizi Capasity Özelliği

Dinamik dizinin kapasitesini int türünde göstermek için kullanılan özelliktir.

Capasity Özelliği Kullanımı

int kapasite=dizi_adi.Capacity;

 

C# Dinamik Dizi Count Özelliği

Dinamik dizinin eleman sayısını int türünde göstermek için kullanılan özelliktir.

Count Özelliği Kullanımı

int sayi=dizi_adi.Count;

 

C# Dinamik Dizi Add Hazır Metodu

Dinamik dizinin sonuna eleman eklemek için yani yeni eleman eklemek için kullanılan hazır metod'dur.

Add Hazır Metodu Kullanımı

ArrayList dizi_ismi=new ArrayList();
// Diziye eleman girdirmek için dizimizi tanımladık


dizi_ismi.Add("Azkod");
//String(metin) bir eleman ekledik

dizi_ismi.Add(37);
//İnteger(tam sayı) bir eleman ekledik

dizi_ismi.Add(false);
//boolean bir eleman ekledik

dizi_ismi.Add(37.7d);
//double bir eleman ekledik

dizi_ismi.Add(37.777f);
//float bir eleman ekledik

 

C# Dinamik Dizi Insert Hazır Metodu

Dinamik dizide verilen indeksine (yani kaçıncı sıradaki diziye) eleman girdirmek için kullanılır. Örneğin : 5. indekse Azkod isimli değeri girdirmek istersek bu hazır metodu kullanılırız.

Insert Hazır Metodu Kullanımı

dizi_ismi.Insert(3,"Azkod");
//3 nolu indekse Azkod ekledik.

 

Örnek :
ArrayList sayilar=new ArrayList();
// Diziye eleman girdirmek için dizimizi tanımladık

sayilar.Add(1);
sayilar.Add(7);
sayilar.Add(10);
sayilar.Add(3);
sayilar.Add(2);

// sayilar isimli dizimize eleman girdirdik.

sayilar.Insert(2,15);
//2 nolu indekse 15 sayısını girdirme işlemi yapıldı.

foreach(object yaz in sayilar)
{

Console.WriteLine(yaz);

}

Console.ReadLine();

 

C# Dinamik Dizi Remove Hazır Metodu

Dinamik dizinin içerisinde aranan eleman varsa silmek için kullanılan hazır metod'dur. Örneğin : Dizi içerisinde Azkod isimli eleman varsal silmek için bu metod kullanılır.

Remove Hazır Metodu Kullanımı

dizi_ismi.Remove("Azkod");
//Dizi içerisinde Azkod varsa kaldırma işlemi yapar.

 

Örnek:
ArrayList dersler=new ArrayList();
// Diziye eleman girdirmek için dizimizi tanımladık

dersler.Add("Html");
dersler.Add("Css");
dersler.Add("Php");
dersler.Add("a");
dersler.Add("C#");
dersler.Add("JavaScript");

// dersler isimli dizimize eleman girdirdik.

dersler.Remove("a");
//a elelmanını sildik

foreach(object yaz in dersler)
{

Console.WriteLine(yaz);

}

Console.ReadLine();

 

C# Dinamik Dizi RemoveAt Hazır Metodu

Dinamik dizide girilen indeksteki değeri silmek için kullanılan hazır metod'dur. Örneğin: Dizi içerisindeki 3 numaralı indeksi silmek için kullanabiliriz.

RemoveAt Hazır Metodu Kullanımı

dizi_ismi.RemoveAt(indeks_no);
//örneğin 5 girilirse 5 nolu indeksteki elemanı siler

 

Örnek:
ArrayList harfler=new ArrayList();
// Diziye eleman girdirmek için dizimizi tanımladık

harfler.Add("A");
harfler.Add("B");
harfler.Add("C");
harfler.Add("Ç");
harfler.Add("AZKOD");
harfler.Add("D");

// dersler isimli dizimize eleman girdirdik.

harfler.RemoveAt(4);
//4. indeksteki elemanı harf olmadığı için sildik.

foreach(object yaz in harfler)
{

Console.WriteLine(yaz);

}

Console.ReadLine();

 

C# Dinamik Dizi Sort Hazır Metodu

Dinamik dizi içerisindeki elemanları küçükten büyüğe veya A'dan Z'ye sıralamak için kullanılan hazır metod'dur.

Sort Hazır Metodu Kullanımı

dizi_ismi.Sort();

 

Örnek:

ArrayList dersler=new ArrayList();
// Diziye eleman girdirmek için dizimizi tanımladık

dersler.Add("Html");
dersler.Add("Css");
dersler.Add("Php");
dersler.Add("C#");
dersler.Add("JavaScript");
dersler.Add("Sql");
dersler.Add("Arduino");
dersler.Add("Bootstrap");
dersler.Add("Python");


// dersler isimli dizimize eleman girdirdik.

dersler.Sort();
//elemanları küçükten büyüğe sıraladık

foreach(object yaz in dersler)
{

Console.WriteLine(yaz);

}

Console.ReadLine();

 

Önceki Ders: C# Continue Komutu Sonraki Ders: C# Metotlar