C# Dikdörtgenler Prizması Hacmi

Kenarları belirlenen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Kenarları belirlenen dikdörtgenler prizmasının hacmini girilen üç kenarın çarpımı ile bulunur.

Dikdörtgenler Prizması Hacmi Formülü:

a * b * c

Kenarları belirlenen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dikdortgenprizmasininhacmi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
             
       Kenarları belirlenen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      Hacim = a*b*c
            
       */

      
      int a = 3;

      int b = 4;

      int c = 8;

      int hacim = a * b * c;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının hacmi={0}", hacim);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Paralelkenar Çevresi Sonraki Ders: C# Dikdörtgenler Prizması Yüzey Alanı